Cổ phiếu Penny

Cổ phiếu Penny hay còn được gọi với tên tiếng Anh là Penny Stock. Ở một số quốc gia thì cổ phiếu penny còn được gọi với những cái tên như Micro Cap Stock, Nano Cap hoặc Small Cap. Cổ phiếu penny là thuật ngữ dùng để chỉ những cổ phiếu được phát hành bởi các công ty nhỏ, mới niêm yết trên thị trường.
Top