Hợp đồng tương lai là gì?

Tức là Ẩn

Tiểu Học F1
Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận tài chính giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản trong tương lai với mức giá và ngày xác định trước. Đó là một hợp đồng tiêu chuẩn được giao dịch trên sàn giao dịch tương lai. Hợp đồng tương lai thường được sử dụng cho các mặt hàng như dầu, vàng hoặc nông sản, nhưng chúng cũng có thể liên quan đến các công cụ tài chính như tiền tệ hoặc chỉ số thị trường chứng khoán.

1694587356578.png


Mục đích chính của hợp đồng tương lai là cung cấp một phương tiện phòng ngừa rủi ro và quản lý rủi ro. Chúng cho phép các cá nhân và doanh nghiệp tự bảo vệ mình khỏi những biến động về giá của tài sản cơ bản. Ví dụ, nông dân có thể ký kết hợp đồng tương lai để bán cây trồng của họ với mức giá cố định nhằm đảm bảo thu nhập ổn định bất kể điều kiện thị trường.Hợp đồng tương lai cũng được sử dụng cho mục đích đầu cơ, trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi từ những thay đổi của giá thị trường. Các nhà đầu cơ nắm giữ một vị thế trong hợp đồng tương lai với kỳ vọng rằng giá của tài sản cơ bản sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho họ. Nếu họ kỳ vọng giá sẽ tăng, họ có thể mua vào (mua); nếu họ kỳ vọng giá giảm, họ có thể bán khống (bán).Một trong những tính năng độc đáo của hợp đồng tương lai là yêu cầu ký quỹ. Khoản đặt cọc bằng tiền đặt cọc là khoản đặt cọc do người mua và người bán thực hiện để đảm bảo cam kết của họ đối với hợp đồng. Nó hoạt động như tài sản thế chấp và giúp bảo vệ khỏi những tổn thất có thể xảy ra. Yêu cầu ký quỹ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn trên thị trường với khoản đầu tư trả trước nhỏ hơn.Hợp đồng tương lai được chuẩn hóa về quy mô hợp đồng, ngày hết hạn và chất lượng của tài sản cơ bản. Tiêu chuẩn hóa này đảm bảo tính thanh khoản và tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch trên sàn giao dịch. Hợp đồng có tháng giao hàng được chỉ định và hầu hết các nhà giao dịch đóng vị thế của họ trước khi hết hạn bằng cách bù đắp hợp đồng bằng một vị thế ngược lại.Cần lưu ý rằng giao dịch tương lai có rủi ro và đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về thị trường cũng như quản lý rủi ro thận trọng. Giá có thể dao động và có thể xảy ra tổn thất đáng kể nếu thị trường đi ngược lại vị thế của nhà giao dịch. Do đó, các cá nhân nên tự tìm hiểu và cân nhắc tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi tham gia giao dịch tương lai.

1694587367922.png


Tóm lại, hợp đồng tương lai là một thỏa thuận tài chính cho phép các cá nhân và doanh nghiệp mua hoặc bán một tài sản trong tương lai với mức giá và ngày định trước. Chúng phục vụ như một hàng rào chống lại biến động giá cả và cũng tạo cơ hội cho giao dịch đầu cơ. Tuy nhiên, chúng ta phải thận trọng trong giao dịch tương lai, nắm vững kiến thức liên quan và quản lý hiệu quả các rủi ro liên quan để thu được lợi nhuận kinh tế tốt.
 

Tổng quan thị trường

Điểm Tin Nóng

Top