TCD - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải - HOSE

chachacha

Tiểu Học F1
TCD

Dự báo Ngày. 15/2/22

Vốn chủ sở hữu tăng 20%
Hiệu quả sử dụng vốn 24,6%

Giá Giảm (-6,7%)
Khối lượng giao dịch Tăng 333%

Sức bền: 72%
Sức đề kháng: -1%
Trợ lực: (-20,5%)
Sức mạnh : 4%
Sức hút: 2%

Dự báo giá tăng 7 % sau 8 phiên.

Giá mua vào : 24900
Giá bán ra : 26500

Giá cắt lỗ. : 22800

——
Định giá theo thị trường: 7000
Định giá theo năng lực: 18000
Định giá theo thời thế thần thánh: 91000

Biên giá mua an toàn: (-38%)

Xác suất thắng: 37%
Phân bổ vốn đầu tư 22% cho cổ phiếu này

Hạn mức đầu tư: 30000 cổ phiếu trở lại

Cơ bản : tốt
Kỹ thuật: sóng tăng siêu mạnh

Độ bền : tốt
Xu hướng : tăng giá còn cao

Thời điểm đầu tư: Hoàn hảo
Nắm giữ trong: 20 phiên OK

Hết hạn sử dụng sau: 51 ngày

—-

T0: 3,8%
T1: -0,7%
T2: -0,7%
T3: % chưa xác định

T0: Tăng giá từ sáng đến chiều.

Bức tranh nhỏ dự báo cho 4 ngày sai số (+, -1% ), giảm giá mạnh hơn với cổ phiếu yếu và giảm giá yếu hơn với cổ phiếu mạnh.

Khi mua nên mua thấp hơn thêm 2%-3% để khấu trừ lãi suất 1%, chi phí giao dịch 1%, nhân lực 1%.

Chú ý: do tính đối xứng nên người nhận được tin tức sớm, từ dự báo T3 sẽ khai thác triệt để thông tin, để thu được lợi nhuận cao nhất.

Dẫn đến dự báo T3 sai lệch: Cổ Phiếu Tăng giá sẽ đến nhanh và mạnh, giảm giá cũng mạnh tương ứng.

Dự báo T3 cần phải làm lại mỗi ngày.

Chơi vui vẻ thua không quạo.

Chứng Khoán Dzui Dẻ ( Facebook )


Luân chuyển: nâng tỷ lệ vốn 16%-22%-33 % quy mô vốn với cổ phiếu hoạt động tốt cho lợi nhuận ngay khi vừa mua xong.

Loại bỏ những cổ phiếu có hành động tăng giá chậm sau 4 phiên.

Giữ thêm 4 phiên với cổ phiếu có thành tích vượt trội hơn dự báo.

Ứng biến: khi giá Giảm hơn giá trung bình 5 phiên gần nhất thì chốt lời hoặc cắt lỗ.

—-
Chiến lược hệ sinh thái

Tách 100% lợi nhuận mỗi giao dịch, để vào tài khoản phụ để luôn luôn có tiền mặt, tham gia vào các cơ hội mới diễn ra hàng ngày.

Tỷ lệ phân bổ vốn của tài khoản phụ tương tự theo dự báo khi tài khoản giao dịch chính đã giải ngân hết.
666631
 

Tổng quan thị trường

Điểm Tin Nóng

Top